×

Forskningsprojekt visar att hälsmärta hos barn och unga är ett utbrett problem

Sedan 2008 har forskare från SDU (Syddansk universitet) samlat in kunskap om skolbarn och förskolebarn i danska Svendborgs kommun [1]. Syftet har bl.a. varit att undersöka om extra idrottstimmar gynnar barns allmänna hälsa och om barn upplever smärtor i muskler och leder ellers Severs skada. Enligt Signe Fuglkjær, kiropraktor, fil.dr

Severs skada är den diagnos som ställdes oftast

Studien visar att barn oftast har smärtor i benen och att ca hälften av skolbarnen upplever smärta i benen under ett läsår [2]. Hos barn på 6–12 år visar studien att det är Severs skada som är den oftast ställda diagnosen [3]. Dessutom verkar fotleds- och hälsmärta toppa i 11-årsåldern [2].

Studien visar också att smärtor i benen kan vara återkommande. Barnen beskriver ofta att smärtorna kommer och går, utan att man kan hitta någon särskild orsak till smärtorna [2] (ref. Fuglkjær)

SMS-svar och intervju med föräldrarna

inhämtades med hjälp av SMS-frågor som ställdes till föräldrarna varje vecka. Och om föräldrarna beskrev att barnet hade ont blev föräldrarna sedan intervjuade av en kiropraktor eller fysioterapeut. Därefter blev barn med ihållande smärtor undersökta och diagnos ställdes.

Data insamlades om mer än 1 000 skolbarn i Svendborgs kommun och gruppen/kohorten bedöms vara representativ för den allmänna befolkningen i Danmark.

Hitta artikeln på engelska.

Källor:

1. The Childhood Health, Activity, and Motor Performance School Study Denmark (The CHAMPS-study DK). BMC Pediatr 2012, 12:128.

2. Fuglkjaer S, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Boyle E, Jespersen E, Junge T, Larsen LR, Hestbaek L: Musculoskeletal extremity pain in Danish school children – how often and for how long? The CHAMPS study-DK. BMC Musculoskelet Disord 2017, 18(1):492.

3. Jespersen E, Rexen CT, Franz C, Moller NC, Froberg K, Wedderkopp N: Musculoskeletal extremity injuries in a cohort of schoolchildren aged 6-12: a 2.5-year prospective study. Scand J Med Sci Sports 2015, 25(2):251-258

Cookies